24.07.2019
Celozávodná dovolenka
V dňoch 29.07.2019 - 11.08.2019 čerpáme celozávodnú dovolenku.